ŠUŘ, FAVU, AVU, VŠUP, ARCHITEKTURA, PEDAGOGICKÁ FAKULTAkurz k talentovým zkouškám

Cesta na výtvarnou školu začína takzvanou talentovou zkouškou. Předpokládá se, že o této volbě lidé uvažují déle než pár měsíců před vlastními zkouškami, a proto přirozeně hledají způsob, jak obohatit a zacílit své schopnosti před rozhodujícím okamžikem vlastních zkoušek. Ve výtvarném umění není žádná cesta jednoznačně daná,  ale kvalitu určuje právě individuální schopnost projevu. Na druhé straně je mnoho osvědčených postupů a zkušeností, s kterými je nutné se seznámit a umět na ně navázat ve své tvorbě. Najít si toho svého učitele, je úkol nelehký. Snad právě proto, že učitel ve svých výkladech nezůstává vždy jen u strohých faktů, ale ovlivňuje i budoucí vztah svého žáka k tvorbě. A tak jediným správným vodítkem v rozhodování je právě samotný výtvarný projev. Každý si vybírá podle svého citu, měřítka vlastní kvality a zkušenosti, ale neměl by se nechat ovlivňovat pouhými sliby nebo např. výčtem výtvarných technik. Zárukou kvality v umění nemusí vždy být instituce, škola, trend nebo móda. Úspěch či neúspěch většinou řídí poctivost a svědomitost v přístupu k práci a jako vždy, také trochu toho štěstí.

kurzy k talentovým zkouškámkurz na talentovkykurzy k talentovým zkouškám

 

 

Intenzivní, komplexní příprava k talentovým zkouškám.

 

Omezenému počtu zájemců (max. do osmi osob) je určen intenzivní, komplexní kurz zaměřený na přípravu k talentovým zkouškám s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých uchazečů. V průběhu kurzu budou také konzultovány domácí práce a bude zajištěna jejich finální prezentace. Individuální příprava spočívá také v zaměření se na nedostatky a zacílení na přednosti jednotlivých uchazečů. Součástí kurzu je i několik lekcí figurální kresby v pondělí v 18.30 - 21.00 hodin. Absolvováním tohoto kurzu se pro mnohé uchazeče rozhodujícím způsobem může změnit šance na úspěšné přijetí ke studiu. 

Aktuální termín kurzu ve šk.r. 2022/2023 - od 22.9. do 23.12. 2022. 

     PŘIHLÁŠKA         harmonogram školního roku                               zpět

talentové zkoušky  kurzy k talentovým zkouškám příprava k talentovým zkouškám

 

Konzultace nad domácími pracemi

Pro jednorázové konzultace nad domácími pracemi je určen termín pondělí a středa v době od 1530 do 1630 h., čtvrtek od 14.30 do 15.30 h. a v pátek od 1430 do 1530 h.  Na tyto konzultace je třeba se předem objednat na telefonním čísle 728 577 179 nebo mailem.       

kurzy kreslení

                                                                 

Cena konzultace je 300 Kč.                                                                                              

kurzy k talentovým zkouškám brno                       

talentové zkoušky

talentové zkoušky brno

přípravka na talentové zkoušky, přípravka na talentové zkoušky brno

kresba k talentovým zkouškám, kurzy kreslení k talentovým zkouškám, kurzy k talentovým zkouškám brno

talentové zkoušky brno, kurzy brno talentové zkouškykurz  přípravy kna architektůrukurzy k talentovým zkouškám brnopřípravka k talentovým zkouškám, přípravka k talentovým zkouškám brno

kurz přípravy k talentovým zkouškám, kurz na talentovky, kurz kreslení, kurz kresby, kurz kreslení brnokurzy kresleníkurz malování brno, malování portrétu brno, kurz portrétování brno, výtvarné kurzy brno

Čím dříve, tím lépe. Cest k tvůrčímu životu je nepočítaně, a co je vhodné pro jednoho, nemusí být i pro ostatní. Pokud nás to táhne k tvůrčí svobodě, musíme si ji vybojovat, a jen zřídka to jde bez cílevědomé práce. Není vhodné se spoléhat jen na kurzy (hlavně ty slibující, že naučí vše a ihned), ale především hledat si svou vlastní cestu a ve správný okamžik (ne až na poslední chvíli před zkouškami), umět naslouchat zkušenostem jiných. Asi tak nějak může vznikat tvůrčí osobnost.  Cílem našeho ateliéru není pouze vás vybavit k talentovým zkouškám kvalitní řemeslnou zručností a radami, jak na to, ale vzbudit chuť a odhodlání ze sebe dát maximum. Pokud vás tato výzva oslovuje, jsme připraveni se s vámi do toho pustit. 

 

kurzy kresby brnopříprava k talentovým zkouškámpříprava k talentovým zkouškámpříprava na talentové zkouškykurzy kreslení brno

příprava k talentovým zkouškám brnopříprava k talentovým zkouškámkurz přípravy k talentovým zkouškám brno, přípravné kurzy k talentovým zkouškám brnokurzy k talentovým zkoušká, talentové zkoušky příprava brno

příprava k talentovým zkouškámkurz přípravy k talentovým zkouškámkurz přípravy k talentovým zkouškám, kurz přípravy k talentovým zkouškám brno,

příprava k talentovým zkouškám brnokurz malování brno, kurz malby brno, kurzy malování v brně malba talentové zkouškykurz malby, kurzy malby, kurz malovánípřípravka k talentovkám brno

příprava k talentovkámpříprava k talentovým zkouškámkurz malby, kurz malování, kurz malby brnokurz přípravy k talentovkám brno, kurzy k talentovkámkurz malování, kurzy malby brnokurzy malování brno, malování portrétů brno, kurz malování v brněvýtvarný kurz brno, výtvarné kurzy brnovýtvarný kurz brmo, kurzy kreslení a malování brnokurzy kreslení a malování brnokurzy kreslení v brněkurzy přípravy k talentovým zkouškám

 

 

 naše další kurzy

kresba a malba

24.04.2017 10:11

kurzy kresby