kurzy kreslení,kurz kresby,výtvarné kurzy,     

Aktuální informace k pokračování výtvarných kurzů pro účastníky přihlášené ve šk.r. 2020/2021.

Vláda ČR předložila podmínky pro rozvolnění a tedy pokračování znovuotevření ateliéru od 21.6.2021, které dovolují výuku pro max. 10 účastníků. 

Vzhledem k nahrazování vládou ČR dosud zakázané nebo omezované výuky, bude škol.r. 2020/2021 místo původního ukončení 4. 6. pokračovat až do 25. 6. a dále pokračujeme od 6. 9. a škol.r. 2020/2021 ukončíme 24.9. 2021.

Na výuku je třeba se aktuálně zapsat - odkaz na registrační tabulku k zápisu na jednotlivé lekce od 21.6. je umístěn   - zde.

 

S sebou do výuky je třeba přinést potvrzení ohledně covidu, upřesnění: 

K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý 8.6. všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ve všech oblastech se podle něj pravidla sjednocují.

 

Ti, kteří jsou přihlášeni na 2. pololetí, budou mít k dispozici 1. nebo 2. pololetí v novém školním roce 2021/2022.

Na základě nařízení vlády ČR bylo nutné zcela zavřít od ledna 2021 a dodržování uzavření provozu je stále pod hrozbou nemalých pokut hlídané (v našem případě ostrahou a namátkově i policií), očekáváme velmi nedočkavě datum, kdy vláda ČR tento zákaz či omezení konečně zruší.Dosavadní uzavření provozu bohužel vyčerpalo všechny finanční rezervy pro udržení ateliéru a proto je zcela nutné ateliér otevřít co možná nejdříve a případně přizpůsobit výuku nařízeným omezením. Z tohoto důvodu pro maximální efektivnost v časovém rozvrhu jednotlivých lekcí bude nutné organizovat výuku prostřednictvím jednotlivých registrací v tabulce rozvrhu výuky, a to podobně, jak tomu bylo před uzavřením.

Vzhledem ke stále proměnlivé situaci s pandemií jsou změny vládních nařízení, které by opět ovlivnily znovuotevření a průběh výuky stále možné, a proto prosím sledujte zde na tomto místě aktuální informace. 

 

 

Předem děkuji všem za trpělivost a stále doufám, že tyto nepříznivé časy nikoho neodradí od tvůrčí práce.  

 

----------------------------------------------------------------

 

*

Potvrzení:

a) potvrzení od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

b) čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

d) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19. II. 

   Výuka neprobíhá v době státních svátků a v době škol. prázdnin.

 

přihláška na výtvarné kurzy

Vzhledem k nahrazování vládou ČR dosud zakázané výuky, bude škol.r. 2020/2021 místo původního ukončení 4. 6. pokračovat až do 25. 6. a dále pokračujeme od 6. 9. a škol.r. 2020/2021 ukončíme 24.9. 2021.
Školní rok 2021/2022 zahájíme 27. 9. 2021.

  

  

Vyberte si váš kurz

 kurz kreslení