výtvarné kurzy v brně

 

Město Brno vám nabízí prostorný ateliér s kvalitním vybavením a s bezbariérovým přístupem v kulturně nejcennějším komplexu historických budov Staré radnice. Ateliér od roku 1998 vede zkušený brněnský výtvarník Aleš Chalupa a pro širokou veřejnost i profesionální výtvarníky se zde nabízí v současné době u nás jedna z nejkvalitnějších forem výtvarných kurzů. 

Ať jste úplný začátečník, zkušenější výtvarník nebo profesionál, můžete se u nás s chutí zabrat do tvárné hmoty, zaposlouchat do výkladů nebo jen tak relaxovat a dýchat tvůrčí ovzduší. Výuka nehýří nepřehlednou povrchní nabídkou výtvarných technik, ale klade důraz na kvalitní výtvarné základy a někdy již i zapomenuté poctivé řemeslo. Ateliér vede zkušený výtvarník Aleš Chalupa, který v letech 1980 až 1990 měl možnost získat své dovednosti především od vynikajícího učitele Ladislava Martínka na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a následně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po studiích pracuje na návrzích interiérů, v propagační grafice a věnuje se malířské a sochařské tvorbě. Současně působil jako pedagog již od roku 1991 na ZUŠ ve Šlapanicích u Brna a na ZUŠ Veveří Brno, v roce 1994 na scénografii na JAMU v Brně a od roku 1998 ve výtvarných kurzech pro veřejnost. Tato bohatá tvůrčí zkušenost zaručuje nejen mimořádně kvalitní průběh kurzů, ale také individuální přístup a pochopení pro výtvarný projev každého účastníka. 

Podle zájmu a svých zkušeností si vybíráte některou z nabízených studijních skupin. Ty se dělí pro dospělé na kresbu, malbu, kresbu a malbu, figurální speciálku, modelování, dále skupinu pokročilých a také dětské skupiny. Samostatnou skupinu tvoří zájemci o talentové zkoušky na všechny typy výtvarných škol. Tedy nepodceňujte své schopnosti a s odvahou pojďte vstříc v objevování svého výtvarného světa.

U nás je základem zájem o řemeslo,  tvůrčí přístup k námětům, ochota k získávání rozhledu v kulturní oblasti, rozvíjet schopnost navázat na zkušenosti mistrů a hlavně chuť probudit v sobě vlastní svobodný výtvarný pohled. Ve výuce nejde pouze o instrukce, konzultace a teoretické rady, ale hlavně je možné se účastnit praktických ukázek vyučujícího a volně na získané zkušenosti samostatně navázat. Pravidelně ateliér nyní navštěvuje každý týden přibližně 100 až 120 zájemců od úplných začátečníků, po profesionály a rostoucí zájem je i o víkendové kurzy a další výtvarné akce ateliéru.

 

výtvarný kurz


Pokud jste ztratili důvěru v početných nabídkách, které slibují naučit se vše zázračně rychle a snadno, (například v podobě obkreslování fotografií, v kurzech " malířem za víkend") a nebo po absolvování těchto kurzů stále postrádáte ten správný řemeslný základ, nezískali jste ten správný "fortel", pak zde v našem ateliéru máte prostor, (i když opravdu neslibujeme, že zcela bez práce), si poctivou a prostou cestu ke svému umění objevit. Pracujeme se skutečnými motivy a seznamujeme se s přístupy k živým modelům. Je škoda si kazit výtvarný cit a vkus jen pohodlným kopírováním prázdných optických efektů z fotografií a nenaslouchat, jak se skutečně touží vaše ruce živě a svobodně pohybovat a vyjadřovat v tvárné hmotě. Jde o dobrodružnou, pracnou, ale pozoruhodně krásnou a opravdovou výtvarnou činnost, kterou si člověk zamiluje, i když ji objeví třeba v potu tváře a provází jej také někdy prohry. Ale pak se doslova rodí skutečné tahy tužkou, perem, úhlem, či štětcem, modelují  tvary v hlíně a probouzí se barvy. Najednou cítíme, že si začínáme opravdové tvorby vážit.
 

                                                

                                                            mistr Leonardo da Vinci

 

Výtvarné řemeslo se dá naučit jako každá jiná dovednost a může se do ní pustit každý, kdo má chuť a odhodlání, ale samozřejmě také potřebuje svůj čas. Vyžaduje cvik, stejně jako třeba hra na klavír a ten se nedá získat nebo nahradit jen geniální radou nebo geniálním přístupem. V současné době bohužel kvalitní řemeslo je velmi vzácné a spousta lidí na výtvarných školách a různých rychlokurzech tvrdí, že jej ovládá.  

Učíme se celý život, ale záleží na tom, kde a od koho získáme základ. 

U nás se nenaučíte vše rychle a ani snadno, ale snad se necháte strhnout poctivým a kvalitním přístupem, získaným od sochaře Ladislava Martínka ze slavné tradice Myslbekovi školy, seznámíte se s pravidly a principy,  jejichž respektováním nebo naopak záměrným porušováním získáte chuť opravdu svobodně a volně tvořit.
 

kurzy kreslení brno

 

V našem ateliéru školy se kreslí, maluje i modeluje. Kromě trvalého zázemí skupiny výtvarníků, kteří zde pracují, ateliéry slouží pro výuku z řad zájemců veřejnosti. Vedení ke studijní i volné tvorbě, přednášky a besedy o umění, společné návštěvy výstav a různé akce, otvírají účastníkům výuky široký rozhled ve výtvarné oblasti a snaží se vytvořit kvalitní, řemeslný a tvůrčí základ pro individuální tvorbu. Pracuje se v přátelské atmosféře pod odborným vedením přibližně v desetičlenných skupinkách dělených dle zaměření. Výuka je určena nejen pro začátečníky, ale mají zde možnost si dokonale rozšiřovat a prohlubovat schopnosti i zkušení výtvarníci na profesionální úrovni. Úroveň studijních výsledků je skutečně vysoká, dokládá to také každoroční úspěšnost v přípravě studentů k talentovým zkouškám na výtvarné školy. Mezi začátečníky a různě pokročilými nejsou výjimkou ani studenti, či absolventi nejrůznějších výtvarných škol, kteří chtějí intenzivněji zde na sobě pracovat nebo se nezřídka učí prostě to, co jim výtvarné školy nedaly. Také děti v dětských skupinách jsou vedeny k získávání výtvarných schopností v co nejširším rozsahu a často později přechází do skupin k dospělým. 

umělecké kurzy brno

Současná kvalita ateliéru díky stálému zájmu veřejnosti se zdokonalovala postupně během let a nyní si školu oblíbily desítky stálých účastníků. Někteří z nich navštěvují ateliér již od jeho založení v roce 1998, jiní se po přerušení opět vracejí.

Nejmladšími účastníky kurzů jsou děti školního věku, nejpočetnější skupinu tvoří studenti středních a vysokých škol, kurzy také navštěvují lidé středního i důchodového věku. Kromě technické úrovně lidé oceňují i tu část výuky, kde si tvoří rozhled ve výtvarné oblasti seznamováním s výtvarnými umělci a jejich díly.

kurz kresby v brně

Škola navazuje na zkušenosti především z Myslbekovy tradice získané od Sochaře Ladislava Martínka, který byl jako mnoho kvalitních sochařů u nás v době socialismu vytlačován. Sochaři socialistického realismu, kteří méně uměli a o to více se politicky angažovali, měli ze svobodné a kvalitní tvorby Ladislava Martínka obavy a snažili se o jeho vytlačení z tehdejší umělecké scény. Přesto zanechal nemalé dílo, u nás mimořádné kvality. Vzpomínky na studium u sochaře Ladislava Martínka jsou spojené s hlubokými zážitky jak výtvarnými, tak lidskými a odnesli jsme si do uměleckého života mnoho cenných zkušeností. Cenili si jej takoví umělci jako např. Jan Lauda (nabídl mu místo asistenta), Vincenc Makovský (Martínek pracoval významným způsobem na řadě jeho soch), dále jeho přátelé, které portrétoval - František Foltýn, Jan Skácel, Oldřich Mikulášek a ještě mnoho dalších.

kurz modelování v brně

kurzy kreslení brnokurzy kreslení brnokurz kresleníkreslení brno, kresba brnokurzy kreslení v brněkurz kresby brnokurzy kresleníkurz kresby brnokurz kresby brnokurz kresbykurz malby brno, kurz malování brnokurzy malování brno, kurz malování brnokurzy malování brnokurz kresleníkurzy kreslení brnokurz figurální kresbykurz kreslení

 

kurzy kreslení,kurzy kresby,kurzy malby

Vyberte si váš kurz

                                                   kurzy v brně

   

 

 

 

kurzy kreslení brnovytvarne kurzy brno

24.04.2017 09:59

kurzy kreslení brno