Obchodní podmínky

 
Platby za kurzy se provádí vždy před zahájením výuky. Ceny kurzů uvedené v přihláškách jsou na období jednoho pololetí školního roku nebo zvýhodněné ceny jsou na celý školní rok. Pokud volná kapacita dovoluje, je možné si zaplatit i jednotlivé lekce v hotovosti v ateliéru s příplatkem k průměrné ceně pololetního kurzovného 25%.

Ceny jednotlivých kurzů a přihlašovací formulář

 

Přihlášky do kurzů se stávají závaznými po jejich úhradě. Pořadí přihlášek určuje datum platby, nikoli datum podání přihlášky. Kromě individuální domluvy kurzu modelování a jednorázových víkendových kurzů je účast v kurzech dle rozvrhu pravidelně jednou týdně. Nepřítomnost v kurzu je třeba nejlépe předem omluvit, aby uvolněné místo bylo možné nabídnout k dispozici jako náhradu těm, kteří se nemohli účastnit kurzu ve svém termínu. Za předčasné ukončení kurzu je považována neomluvená neúčast na kurzech jeden měsíc a více. Vybrané kurzovné je převedeno na zajištění průběhu kurzů, na objednávky výtvarného materiálu a na investice pro rozšiřování výuky. Proto předem omluvenou neúčast na výuce je možné řešit za předpokladu volné kapacity náhradou v jiném termínu a nikoliv vrácením kurzovného. 

Bližší harmonogram školního roku. 

Zrušení kurzu ze strany školy:

 • - Kurz nebyl vůbec otevřen - nedojde-li k dohodě s účastnikem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, vrací se celá zaplacená částka.
 • - Kurz zrušen v průběhu roku - nedojde-li k dohodě s  účastnikem kurzu o přeřazení do jiného  kurzu, vrací se kurzovné za zbývající neodučené hodiny.
 • - V případě přerušení výuky škola nabídne výuku v náhradních termínech.
Storno podmínky
 
 • Nárok na vrácení školného je pouze u celoročních kurzů (v délce  9 – 10 měsíců), a to nejpozději do 31. 8. před zahájením kurzu, pokud  účastnik kurzu zaplatil celé školné najednou. 
 • Při výstupu z kurzu krátkodobého (2 – 5 měsíců) se školné nevrací.
 •  
 •  
 • Ochrana osobních údajů - GDPR
 •  
 • Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který stanovuje pravidla, zásady, práva a povinnosti při nakládání s nimi. 
 • Odesláním vyplněné přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů, které jsou v ní obsažené a to za účelem organizace výuky výtvarných kurzů a to na dobu archivace pěti let. Pokud jste v přihlášce udělili souhlas k uvěřejnění fotodokumentace za účelem propagace výtvarné školy Brno, které jsou spojené s vaší osobou, budete vždy při pořizování fotodokumentace znovu tázáni na váš souhlas.
 • Historická fotodokumentace Výtvarné školy Brno, pořízená před uvedením v platnost GDPR bude upravena na žádost těch, kdo s uvedením své osoby v této fotodokumentaci nesouhlasí a bude tedy požadovat, aby byl z historické fotodokumentace odsraněn.
 •  
 • kurzy kreslení, malba a kresba brno výtvarné kurzy, kurzy malování, kurz malby, výtvarné kurzy brno 

 

 

Vyberte si váš kurz

kurz malby              

                                           

 

.

.

24.09.2015 14:07

kurzy kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy večerní akt brnokurzy malování brnokurzy malby brnokurz malby brnokurz malby brnovýtvarný kurz brnokurzy malby brnovýtvarné kroužky pro děti brnovýtvarné kroužky pro děti v brněvýtvarné kurzy pro dětikurz kresby kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy kreslení brnokurzy kreslení brno

24.04.2017 10:18

kurz kreslení