tvarů se dotýkáme

tvarů se dotýkáme

 

Modelováním cítíme své propojení s hmotou kolem nás.  Ve všem, co jsme stvořili vlastníma rukama, vnímáme bezprostředně svoji přítomnost. To, že jsme prostě zde.