Platby a variabilní symbol

29.08.2010 11:51

 

 

Ceny kurzů uvedené v přihláškách jsou na období jednoho pololetí školního roku nebo zvýhodněné ceny jsou na celý školní rok. Pokud volná kapacita dovoluje, je možné si zaplatit i jednotlivé lekce v hotovosti v ateliéru s příplatkem k průměrné ceně pololetního kurzovného 25%. U platby převodem je třeba uvést variabilní symbol nebo do poznámky k platbě napsat své jméno, ale nejlépe je uvést obojí. Vaším variabilním symbolem je stejné telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce

 Závazné přihlášení se eviduje podle data platby, nikoliv podle data podání přihlášky. Případné absence v kurzu je možné řešit domluvou na náhradném termínu, nikoli vrácením kurzovného.