výtvarné kurzy brno

09.10.2020 13:05

Aktuální informace k pokračování výtvarných kurzů pro účastníky přihlášené ve šk.r. 2020/2021.

Vláda ČR předložila podmínky pro rozvolnění a tedy pokračování znovuotevření ateliéru od 14.6.2021, které dovolují výuku pro max. 10 účastníků. 

Vzhledem k nahrazování vládou ČR dosud zakázané nebo omezované výuky, bude škol.r. 2020/2021 místo původního ukončení 4. 6. pokračovat až do 25. 6. a dále pokračujeme od 6. 9. a škol.r. 2020/2021 ukončíme 24.9. 2021.

Na výuku je třeba se aktuálně zapsat - odkaz na registrační tabulku k zápisu na jednotlivé lekce od 21.6. je umístěn   - zde.

S sebou do výuky je třeba přinést potvrzení ohledně covidu, upřesnění: 

K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý 8.6. všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ve všech oblastech se podle něj pravidla sjednocují.

 

Ti, kteří jsou přihlášeni na 2. pololetí, budou mít k dispozici 1. nebo 2. pololetí v novém školním roce 2021/2022.

Na základě nařízení vlády ČR bylo nutné zcela zavřít od ledna 2021 a dodržování uzavření provozu je stále pod hrozbou nemalých pokut hlídané (v našem případě ostrahou a namátkově i policií), očekáváme velmi nedočkavě datum, kdy vláda ČR tento zákaz či omezení konečně zruší. Dosavadní uzavření provozu bohužel vyčerpalo všechny finanční rezervy pro udržení ateliéru a proto je zcela nutné ateliér otevřít co možná nejdříve a případně přizpůsobit výuku nařízeným omezením. Z tohoto důvodu pro maximální efektivnost v časovém rozvrhu jednotlivých lekcí bude nutné organizovat výuku prostřednictvím jednotlivých registrací v tabulce rozvrhu výuky, a to podobně, jak tomu bylo před uzavřením.

Vzhledem ke stále proměnlivé situaci s pandemií jsou změny vládních nařízení, které by opět ovlivnily znovuotevření a průběh výuky stále možné, a proto prosím sledujte zde na tomto místě aktuální informace. 

 

Předem děkuji všem za trpělivost a stále doufám, že tyto nepříznivé časy nikoho neodradí od tvůrčí práce.