22.01.2017 13:43

Kurzy se hradí převodem na účet číslo - 3708156389/0800, jako variabilní symbol uveďte telefon, který jste vyplnili v přihlášce. Platba v hotovosti se hradí v ateliéru.