22.12.2016 07:29

Platby za kurzy se provádí vždy před zahájením výuky. Ceny kurzů uvedené v přihláškách jsou na období jednoho pololetí školního roku nebo zvýhodněné ceny jsou na celý školní rok. Pokud volná kapacita dovoluje, je možné si zaplatit i jednotlivé lekce v hotovosti v ateliéru s příplatkem k průměrné ceně pololetního kurzovného 25%. U platby převodem je třeba uvést variabilní symbol nebo do poznámky k platbě napsat své jméno, ale nejlépe je uvést obojí. Vaším variabilním symbolem je stejné telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce. 

Přihlášky jsou nezávazné až do provedení úhrady kurzu. Pořadí závazných, tedy již uhrazených přihlášek je evidováno podle data platby, nikoliv podle data podání přihlášky. Případné z jakéhokoliv důvodu vzniklé absence v kurzu je možné řešit domluvou na náhradním termínu, nikoli vrácením kurzovného. 

Další podmínky pro výuku.