.

28.04.2011 10:48

 Město Brno vám nabízí prostorný ateliér s kvalitním vybavením a s bezbariérovým přístupemv kulturně nejcenějším komplexu budov Staré radnice. Ateliér je pod vedením zkušeného brněnského výtvarníka Aleše Chalupy od roku 1998 nabízí v současné době u nás jednu z nejkvalitnějších forem výtvarných kurzů pro veřejnost i profesionální výtvarníky.

Nikdo nemusí mít žádné obavy a může se s chutí zabrat do tvárné hmoty, zaposlouchat do výkladů nebo jen tak relaxovat a dýchat tvůrčí ovzduší. Základem je zájem o poctivé řemeslo,  tvůrčí přístup k námětům, chuť k získávání rozhledu v kulturní oblasti, rozvíjet schopnost navázat na zkušenosti mistrů a objevit v sobě vlastní svobodný výtvarný pohled. Ve výuce nejde pouze o instrukce, konzultace a teoretické rady, ale hlavně je možné se účastnit praktických ukázkázek vyučujícího, jeho korektur a volně na získané zkušenosti samostatně navázat. Pravidelně ateliér nyní navštěvuje každý týden přibližně 100 až 160 zájemců od úplných začátečníků, po profesionály a rostoucí zájem je i o víkendové kurzy a další výtvarné akce ateliéru. Pokud někdo již stratil důvěru v ty, kteří dnes v početné míře slibují naučit vše rychle a jednoduše (malíř za víkend a pod.), postrádá ten správný řemeslný základ, fortel a skutečnou kvalitu, zde je prostor, ikdyž neslibujeme, že zcela bez práce, si poctivou a prostou cestu ke svému umění najít.

 

 

V ateliérech školy se kreslí, maluje a modeluje. Kromě trvalého zázemí skupiny výtvarníků, kteří zde pracují, ateliéry slouží pro výuku z řad zájemců veřejnosti. Vedení ke studijní i volné tvorbě, přednášky a besedy o umění, společné návštěvy výstav a různé akce, otvírají účastníkům výuky široký rozhled ve výtvarné oblasti a snaží se vytvořit kvalitní, řemeslný a tvůrčí základ pro individuální tvorbu. Pracuje se v přátelské atmosféře pod odborným vedením přibližně v desetičlenných skupinkách dělených dle zaměření. Výuka je určena nejen pro začátečníky, ale mají zde možnost si dokonale rozšiřovat a prohlubovat schopnosti i zkušení výtvarníci na profesionální úrovni. Úroveň studijních výsledků je skutečně vysoká, dokládá to také každoroční úspěšnost v přípravě studentů k talentovým zkouškám na výtvarné školy. Mezi začátečníky a různě pokročilými nejsou výjimkou ani studenti, či absolventi nejrůznějších výtvarných škol, kteří chtějí intenzivněji na sobě pracovat nebo si nezřídka i doplňují prostě to, co jim škola nedala. Také děti v dětských skupinách jsou vedeny k získávání výtvarných schopností v co nejširším rozsahu a často později přechází do skupin k dospělým. 

Současná kvalita ateliéru díky stálému zájmu veřejnosti se zdokonalovala postupně během let a nyní si školu oblíbily desítky stálých účastníků. Někteří z nich navštěvují ateliér již od jeho založení v roce 1998, jiní se po přerušení opět vracejí a to také díky způsobu výuky a zkušenostem získaným od akademického sochaře Ladislava Martínka. 

 Nejmladšími účastníky kurzů jsou děti školního věku, nejpočetnější skupinu tvoří studenti středních a vysokých škol, kurzy také navštěvují lidé středního i důchodového věku. Kromě technické úrovně lidé oceňují i tu část výuky, kde si tvoří rozhled ve výtvarné oblasti seznamováním s výtvarnými umělci a jejich díly.

Za výtvarníky nejlépe mluví jejich práce a právě ta by měla oslovovat zájemce o výuku. Různé sliby a hovory o kvalitě v tvorbě nemají význam a každý by se měl především dívat na výtvarné práce vyučujících a jejich žáků. Kvalitní zázemí našich ateliérů poskytuje ideální prostředí pro výtvarnou práci v každém směru a neustále se pracuje na dalším zdokonalování. Ateliér v poslední době vzbuzuje zájem doslova v celém světě a to nejen prostřednictvím internetu. Škola navazuje na zkušenosti především z Myslbekovy tradice získané od Sochaře Ladislava Martínka, kterého si cenil Jan Lauda, Vincenc Makovský, František Foltýn, Petr a Jan Skácel, Oldřich Mikulášek a další.