21.05.2015 00:00

výtvarné kurzy v brně

 Výtvarné umění je propojení hmoty a lidského ducha. Zachycujeme naše dojmy a prožitky ve tvarech a barvách, prožíváme účinky světla a vlastnosti materiálů. Nic nenahradí přirozené prostředí, kterého se přímo dotýkáme a citlivě vnímáme jeho rozmanitost. Jedině tak přirozeně a živě se rodí výtvarné náměty. Je škoda hledat inspiraci jen v pouhém obkreslování fotografií a pozorovat, že i v té nejdokonalejší kopii něco podstatného chybí a dá se jen stěží slovy popsat, proč i zcela jednoduchá kresbička z citlivé ruky např. Mikoláše Alše je tak živá a pohladí člověka na duši. Umělec přírodu slepě nenapodobuje, ale tvoří si vlastní nezaměnitelný rukopis. Získat vlastní výraz není lehké, ale živé a přirozené. Umět se např. kresebně vyjadřovat neznamená umět kopírovat výsledky anonymního stroje. Nechat se zlákat na obkreslování fotografií a nechat se přesvědčit, že se jedná o správnou cestu, může být lákavé, ale proč se podceňovat hned na začátku a kazit si svůj cit a dávku výtvarného talentu, kterým nás příroda obdařila? Nebojte se najít sama sebe a pojďte objevit volnost a svobodu ve výtvarném světě.                                                               

                                                                                                    kreslení brno

kreslení pravou mozkovou hemisférou                                        kreslení pravou mozkovou hemisférou

kreslení brno, kurz kreslení brno, kurz kresleníkreslení pravou mozkovou hemisféroukurzy kresleníkreslení portrétů, kresba portrétu, kurz portrétů, kurz portrétu

kurz kresby v brně                                                kurz kreslení brno

kurz kresby brno

kurz malby brnokurzy malování brnokurz malby, kurz malování, výtvarný kurz, výtvarné kurzykurz kresby přírodním úhlemkurz kresby brno, kurz kresby přírodním úhlemkurz kreslení, kresba úhlem, kreslení brnokurz kreslení, kurzy kreslení, kurzy kreslení brno, kurz kreslení brnokreslení tužkou brno, kresba tužkou, kresba tužkou brnokurz portrétu, kurz kreslení portrétu, kurzy portrétukurzy kreslení kurz kreslení brnokurz kreslení brnokurz kreslení brno

kurzy kresbykurzy kreslení brnokreslení pravou mozkovou hemisféroukurzy malování a kreslení brno

kurz krejinomalby

kurz krajinomalby v brněkurzy kresleníkurzy malováníkurzy malování brnokurz malování v brněmalba portrétu brnomalba portrétu v brněkresba portrétukreslení portrétu v brněkresba v brněkresba brnokurz portrétu brnokurzy portrétu v brněkurz kresleníkurzy portrétukurz figury brnokurz kreslení figury brnokurzy figury v brněkurz figurální kresbykurzy kreslení brnokurzy figurální kresby