27.04.2013 09:58

kurz kreslení brno

Propracovaná metoda výuky klasických technik kresby, malby a modelování je zde nyní pro každého zájemce. Stačí jen vaše zvědavost a chuť objevit krásu výtvarné práce. Vše se učíme přehledně a názorně, tzv. krok za krokem. Není nutná obava z náročnosti, tato koncepce výuky počítá s každým zájemcem. Každý rok přijde do našeho ateliéru mnoho nových zájemců, někteří jen na krátkodobé kurzy, velká část absolvuje alespoň jeden školní rok, ale nemalá část již chodí několik let a nejsou dnes ani výjimkou výtvarníci, kteří zde pracují více jak deset let. Dobrá nálada a radost z tvůrčí práce nás samozřejmě příjemně sbližuje, a tak zkrátka o rozmanitou inspiraci nouze není.

            kurzy malování a kreslení, malování a kreslení, kreslení, kresba, figurální kreslení

Máte chuť se něco nového naučit?              

Kreslení, malování a modelování přirozeně provází náš život a dělá jej bohatší a zajímavější. Kvalita většinou nespočívá v lákavých efektech. Podstatou je osvojování si základní zobrazovací schopnosti. Ateliér na Staré radnici je pro všechny, kteří mají chuť a trochu odvahy udělat si čas na zážitky z vlastní výtvarné práce. Zde najdete inspiraci a veškeré zázemí pro vaši kreativní tvorbu i řemeslný základ. Přirozenou součástí výuky je i seznámení se s pečlivě vybranými mistrovskými díly starých i moderních mistrů a čerpat z nich inspiraci a poučení. Začínající se nemají čeho bát a zkušenější mají možnost v profesionálním prostředí ateliéru plně rozvíjet svoji tvorbu. Ve výtvarném světě ale žádné slibování kvality neplatí, za umělce mluví vždy hlavně kvalita a rozsah předložené výtvarné práce. Proto zde na našich stránkách uvidíte mnoho ukázek z práce v našem ateliéru. Přetrhané kulturní a umělecké vazby ještě z dob socialismu zapříčinily, že až do dnešní doby se podařilo mezi současnými lektory výtvarného umění uchovat skutečně jen velmi málo z obrovského množství zkušeností velkých mistrů, kteří zde v minulosti působili. Proto je dnes přesvědčivá znalost kvalitního řemesla a praktických zkušeností ve výtvarném umění, a tím i pochopitelně ve výukách škol a různých kurzů, zatím velkou vzácností. Často jsme svědky, jak někdo nahrazuje skutečnou výuku kreslení např. pouhým obkreslováním fotografií. Protože se jedná o činnost nesrovnatelně jednodužší, než se naučit skutečně kreslit přirozeně podle živých modelů, slaví např. tyto kurzy úspěchy u veřejnosi, ale kazí výtvarný cit a nenaučí téměř nic. Kupříkladu kdyby impresionisté malovali podle fotografií místo poctivé práce s živými modely a práce probíhala doma místo uprostřed přírody, nejen, že by je to nebavilo, ale dnes bychom se netěšili z děl, ze kterých sálá teplo a které přírodou voní. V kvalitním díle se příroda nahradit kreslením doma podle fotografie nemůže, proto v našem ateliéru pracujeme výhradně podle živých modelů. Člověk se nesmí nechat zlákat pouze na jednoduché, neosobní, studené a pramálo učící obkreslování dvojrozměrných fotek, ale jde o to naučit se skutečně kreslit, malovat a s určitou dávkou odvahy vtisknout do své práce cit ze zážitků, které máme v živé přírodě. Zkušená  rada a kvalitní ukázka může být k nezaplacení, ale vše je i v přirozeném přístupu k tvorbě a nakonec si svoji cestu každý musí najít sám. 

Nyní přijímáme přihlášky na 2. pololetí šk.r. 2023/2024. Přihlášky jsou závazné až po úhradě kurzu. 

 

                                         přihláška na kurz kreslení

 

kreslení v brněkurzy kreslení brno kurzy kreslení v brněkurz malby brnokurzy kresby v brněkurzy kresby brnokurz malby brnovýtvarné kurzy brnokurzy kreslení brnokurz kreslení brnokurzy kreslení brnokurz kreslení brnokurzy malby brnokurzy kresby brnokurz malování brno

kurzy malby výtvarné kurzykurzy kreslení v brněkurz malování brnomalování, malířství, malba, kurz malování, malujemekurz malby brnomalujeme spolu, malujeme kreslíme, malb a kresbamalířství, malujeme a kreslíme, kurzy malby, kurzy kresbyvýtvarné kurzy brnovýtvarné kurzy v brněkurzy kreslení, výtvarné kurzy, výtvarný kurz, kurz kreslení, kurz kresby , kurz kresby a malby, kurzy malováníkurzy kreslení brno, kurzy malování, kurz malby, kurzy malovánímalování brno,kreslení brno,výtvarné kroužky brno,výtvarnékroužky,kroužek kreslení, kroužek malovánívýtvarné kroužky, výtvarné kroužky brno, výtvarné kurzy, výtvarné kurzy brno, umělecké kroužkykurzy kreslení brno, výtvarné kurzy malování brno, kurz malování, kurz malby brnokurzy malby a kresby, malujeme, kreslíme, malujemespolu,kreslímespolu, pravou mozkovou hemisféroukurz malby, kurz malby brno, kurz malování, kurz malování brnokurz malby brnomalování v brněkurz malby brnokurzy kreslení, kurzy malování, kurzy kresby, kurzy malby, kurz kreslení, kurz malováníportet, kurz portretu, kurz kresby, výtvarný kurz brnokurzy malování, výtvarné kurzy brno, výtvarný kurz brnokurz kresby v brněkurz kreslení brnokreslení portrétu v brněkreslení portrétu brnovýtvarné kurzy brnokurzy kreslení brnokurzy kresby brno, kurz kresby, výtvarné kurzy brno, výtvarný kurzkurzy kreslení brnokurzy kreslení brno, kurz kreslení brno, kurz kresby brno, kurzy kresby brnovýtvarné kurzy brno, výtvarné kurzy, kurz malby, kurz kresby, kurz kreslení brnokurz portrétukurzy kreslení, kurz kreslení, kurz kreslení brnokurz figurální kresby v brně

 

 

Obecné informace k přihláškám. Jak a kde uhradit kurz.

 

 

 Vyberte si váš kurz

                                              kurz kreslení brno

 

 

 

 

 

kurz kreslení brno