kurz kreslení brno, kurzy kreslení brno, kurz kresby, kurzy kresby

Náplní výuky pro začátečníky, ale i pokročilé je všestranné zvládnutí kresby. Kresba se považuje za základ ve výtvarném projevu a je dobré se s ní seznámit ve všech jejich rozmanitých formách. Každá fáze výuky je vedena k postupnému zvládnutí kresby jak z hlediska řemeslného, tak i výtvarného. Na začátku převažuje lineární kresba tužkou. Snažíme se ihned v počátku objevit sílu, energii a krásu kreslené čáry. Zde je třeba kladením šrafu ovládnout modelaci tvaru a prostoru. Pevné a přesné vedení ruky zdokonalují klasická kresebná cvičení, ze kterých se rozvíjí volné lineární kompozice, v nichž se projevuje cit pro rytmus volné a pojednané plochy. Pochopení iluzivního prostoru přináší studie prostorové a vzdušné perspektivy. Z počátku se učíme kreslit na jednoduchých modelech komponovaných do různých zátiší, později je dominantním námětem člověk, tedy portrétní a figurální náměty, studie rukou, skicování pohybu atd. Nejedná se pouze o zachycení vnější podoby, ale pokusit se v kresbě vyjádřit duchovní rozměr rozmanitého života. Zajímavá je i práce v plenéru. Kresba přírodním uhlem na rozdíl od universálního nástroje tužky je založena na rychlé práci s plochou, což vede k intenzivnějšímu pochopení světla a stínu a zároveň nutí ke kresebné zkratce. Získané zkušenosti z prací s těmito materiály nám otevírají možnost se věnovat perokresbě, lavírované kresbě, kolorované kresbě a kresbě štětcem. Veškerý výtvarný materiál a naprostá většina kresebných nástrojů a pomůcek je vždy připravena v ateliéru. 

kurz kresby brno

Kresba bývá často začátkem výtvarného procesu.  Její schopnost pohotově reagovat a zachytit i letmou představu, dále ji rozvést ve studijních polohách a nakonec i finálně zpracovat v bohaté škále kresebných forem, ji řadí k základní výtvarné dovednosti. Ukazuje nám cestu k výtvarnému námětu a nutí nás k jeho intenzivnějšímu vnímání. Je neodmyslitelnou součástí přípravy k práci s náročnějčími materiály a výtvarnými technikami. 

Seznámíme se postupně s náměty a materiály, které nám otevřou cestu k svobodnému kresebnému projevu. Nácvik správného zacházení s nástrojem, skicování, studie, kompozice, prostorová perspektiva, proporce, schopnost kresebného vyjadřování. Každá problematika je provázena vybranými komentovanými ukázkami mistrů. Práce je rozmanitá a je zapotřebí jen mít chuť a odvahu, ale také pokoru, která se již z dnešní doby vytrácí. Je možné objevovat krásu  i zcela prostých námětů a také se učit na klasických dílech dovednostem mistrů. Vybraná skladba po sobě jdoucích námětů nás provede problematikou kresby od jednoduchého k náročnějšímu, poznáme klíčové principy kresby a necháme i volnost vlastní iniciativě. 

Naše kurzy kresby vám nabízí propracovanou metodu výuky klasických technik kresby tužkou, přírodním úhlem i  perem a tuší je zde nyní pro každého zájemce. Stačí jen vaše zvědavost a chuť objevit krásu kreslení. Přehledně a názorně se seznámíte krok za krokem se všemi základními způsoby kresby. Není nutná obava z náročnosti, tato koncepce výuky počítá s každým zájemcem o kreslení.
 

 

 

 

 


 


             

 
  

     PŘIHLÁŠKA   harmonogram školního roku  kurz jako zajímavý dárek                

 

kurz zátiší brno 

 

portrétkurz kresleníkurz kreslení brno, kurzy kreslení brno, kurz kresby brno, kurzy kreslení brno, kurzy kresby brnokurzy kreslení v brněkurz kreslení brno

Kreslení je přirozenou součástí našeho každodenního projevu. Jsme společenští a komunikaci mezi sebou i sami se sebou prožíváme všemi smysly. Také ruce se naší komunikace s okolím chtějí účastnit. Dotek je vlastně úplně nejdůležitější životní projev. V doteku cítíme nenahraditelný bytostný prožitek. Zároveň poznání, že naše doteky zanechávají za námi trvalé stopy nás inspiruje k dalšímu objevování života. Kresba se vyvíjí jako jedna z nejkomunikativnějších forem našeho života. Ať už je to vnímání křivky při pohlazení, gestikulace rukou např. při hovoru nebo cílené zapojení obrazotvornosti při kreslení. K rozvíjení náročnějších projevů nás nutí touha po intenzivnějších prožitcích, v kterých cítíme zdroj životní síly.  

kurz portrétukreslení portrétukurzy kresleníkurzy kresleníkreslení krajinykresba tužkou, kreslení tužkoukresba tužkou, kreslení tužkou brnokresba úhlem, kreslení úhlemkurzy kresby v brně, kurz kresby v brně, kurzy kreslení v brněportrétní kresba, portrét brmo, kurz kresbyvýtvarné kurzy brno, výtvarný kurz brno, kurz kresleníkurz kresby tužkou brno, kreslení v brně, kurzy kreslení v brně, kurz kresby brnokreslení brno, kresba brno, kresba zátiší brno, kresba tužkoukresba portrétukurz kreslení portrétu, kurz kresby portrétu, kurz portrétní kresbyportrétování brno, portrét brno, kurz kresby portrétuportrét, portrét brno, portréty brno, kurz portrétování, kurz portrétování brnoportréty úhlem, portréty úhlem brnokurz kreslení brno

                                                                                           zpět