Zvláštní skupinu tvoří dětské skupiny ve věku od 7 do 15 let. Děti pracují v co nejširším rozsahu, aby všestranně využívaly svých tvůrčích schopností. Učí se především samostatně formulovat své výtvarné představy a získávají schopnost systematicky tvořit svou výtvarnou řeč.

 

                           úterý - 14.30 - 16.30 (7 - 12 let),

 cena pololetí - 2 000 Kč, zakoupení šk.roku - 3 500 Kč (v ceně papíry tužky, tuš, hlína ochranný oděv a nápoje)

                           středa - 16.30 - 18.30 (12 - 15 let)

 cena pololetí - 2 000 Kč, zakoupení šk.roku - 3 500 Kč (v ceně papíry tužky, tuš, hlína, ochranný oděv a nápoje)

  PŘIHLÁŠKA     seznam potřebných pomůcek         harmonogram školního roku              zpět