Období pandamie 

 

Vážení přátelé výtvarného umění,

Doufal jsem, že následující opatření související s covidem-19 se výtvarným kurzům vyhne a bude stačit, že si u kreslení nebudeme zpívat.

Z důvodu lockdown od 22. 10. do 2. 11. je výuka výtvarných kurzů přerušena. 

Pro účastníky připravující se k přijímacím zkouškám, kteří jsou nuceni zůstat doma, bude-li to možné pokusím se nabídnout náhradu.

Doufám, že se podaří co nejdříve vést kurzy opět v plném režimu a nikoho toto narušení neodradí od tvůrčí práce.

 

Specifické podmínky MZ pro výuku v době pandemie:

1/ Vcházení do budovy nejdříve v čas zahájení lekce, nezdržovat se nikde ve společných prostorách  budovy.

2/ Odchod z lekce 5 minut před jejím ukončením. Míjení skupin bez vzájemného kontaktu v budově.

3/ Obsazení skupin je po celou dobu neměnné - (není možné střídat skupiny).

4/ Přítomnost v budově i ve výuce výhradně s ochranou úst a nosu, (s rouškou).

5/ V budově je zákaz konzumace jídla.

6/ Dbát zvýšené opatrnosti a hygieny na WC.

7/ Neúčastnit se výuky, pokud váš zdravotní stav není v pořádku nebo jste v kontaktu s nemocnou osobou.

 

 

Všechny účastníky prosím o vstřícnost ke snaze v řešení vzniklých problémů, přeji ve zdraví přečkání nepříznivého období a hlavně neztrácejte chuť obohacovat život chutí tvořit.

Děkuji za pochopení situace.