Období pandamie 

Podle aktuálních informací se výuka 

1. pololetí opět zahájí od 25.1.2021. 

Vzhledem k proměnlivému vývoji situace s pandemií jsou změny vládních nařízení, které by opět ovlivnily průběh výuky možné 

a proto prosím sledujte zde na tomto místě aktuální informace. Předem děkuji všem za trpělivost a doufám, že tyto nepříznivé časy nikoho neodradí od tvůrčí práce.  

 

Specifické podmínky MZ pro výuku v době pandemie:

1/ Vcházení do budovy nejdříve v čas zahájení lekce, nezdržovat se nikde ve společných prostorách  budovy.

2/ Odchod z lekce 5 minut před jejím ukončením. Míjení skupin bez vzájemného kontaktu v budově.

3/ Obsazení skupin je po celou dobu neměnné - (není možné střídat skupiny).

4/ Přítomnost v budově i ve výuce výhradně s ochranou úst a nosu, (s rouškou).

5/ V budově je zákaz konzumace jídla.

6/ Dbát zvýšené opatrnosti a hygieny na WC.

7/ Neúčastnit se výuky, pokud váš zdravotní stav není v pořádku nebo jste v kontaktu s nemocnou osobou.

V rámci náhrady pandemií poznamenané výuky v 1. pololetí se toto pololetí prodlužuje do 12.2.2021.

 

Všechny účastníky prosím o vstřícnost ke snaze v řešení vzniklých problémů, přeji ve zdraví přečkání nepříznivého období a hlavně neztrácejte chuť obohacovat život chutí tvořit.

Děkuji za pochopení situace.